Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predajcom (tiež "dodávateľom") a zákazníkom. 
 • Odoslaním objednávky vyjadruje zákazník svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre obe strany.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu www.expresmenu.sk si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky zmeniť. Zmena sa však neuplatňuje spätne na už prijaté objednávky.
 • Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky podľa Občianskeho zákonníka v znení platnom od 1.1.2014.

Objednávanie tovaru

 • Tovar je možné objednávať prioritne elektronickou objednávkou pomocou internetových stránok www.expresmenu.sk - nákupného košíka, ďalej popr. emailom. 
 • Každá takáto objednávka musí obsahovať: kontaktné údaje (meno a priezvisko, doručovacia adresa, e-mail, telefonický kontakt); spôsob platby za tovar a spôsob dopravy; objednávané tovar určený číslom, popr. názvom a ďalšími vlastnosťami (veľkosť balenia atď.).
 • Prijatá objednávka sa stáva návrhom kúpnej zmluvy, kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru.
 • Prijaté objednávky sú záväzné (potvrdené zaslaním e-mailu zákazníkovi o prijatí objednávky), nie je vyžadované žiadne ďalšie dodatočné potvrdenie objednávky.

Storno objednávky, zrušenie objednávky, zmena objednávky

 • Zákazník má právo zrušiť objednávku do doby, než bude prijatá na spracovanie, najneskôr však do 2 hodín od prijatia objednávky systémom.
 • Zákazník musí v takom prípade oznámiť zámer zrušenia objednávky telefonicky alebo e-mailom a uviesť ID objednávky.
 • ID objednávky dostane zákazník v potvrdzovacom e-maile bezprostredne po vytvorení objednávky.
 • Predajca si vyhradzuje právo objednávku zrušiť alebo upraviť, za predpokladu, že: O zrušenie objednávky zo strany dodávateľa je dodávateľ povinný o tejto skutočnosti informovať zákazníka na niektorom z uvedených kontaktov:

a) sa podstatne zmenila cena tovaru, popr. objednaný tovar nie je dlhodobo dostupné
b) zákazník nedodržal tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo s nimi nesúhlasil alebo v minulosti opakovane neprevzal výrobky.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Zákazník má právo dstoupit od kúpnej zmluvy do 14 (kalendárnych) dní, počítané odo dňa prevzatia objednávky od predajcu alebo dopravcu, bez udania dôvodov.
 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí zákazník o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať predajcu (EXPRES MENU, sro; Petříkovická 518, 541 03 Trutnov; kontaktné osoba- Alena Hubáčková; tel .: +420 499 819 219, e-mail : info@expresmenu.com) jednoznačným vyhlásením (napr. listu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxu alebo e-mailu). Môžete použiť priložený vzorový Formulár pre odstúpenie od zmluvy.
 • Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.
 • Predajca musí vrátiť spotrebiteľovi finančné prostriedky do 14 dní od odstúpenia. Môže ich však zadržať do doby, kedy spotrebiteľ doručí tovar späť alebo preukáže jeho odoslaní.
 • Zákazník má právo na vrátenie nákladov za dopravné v najlacnejšie ponúkané variante dopravy obchodníka (osobný odber sa nezahŕňa).
 • Tovar nesmie byť zaslaný späť formou dobierky, ale ako obyčajný balík na náklady kupujúceho, prípadne osobne dodaný. Kupujúci je povinný o svojom úmysle vrátiť tovar predávajúceho vopred informovať. Tovar bude predávajúcim - po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a po doručení takéhoto tovaru obyčajným balíkom na adresu predávajúceho - prijaté. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom nepoškodenom obale a s kópiu dokladu o kúpe. Tovar nebude prijatý ak bude kupujúcim zaslaný na dobierku. Po prijatí tovaru predávajúcim bude kupujúcemu vrátená cena tovaru bankovým prevodom alebo v hotovosti, podľa priania kupujúceho, a to do 7 pracovných dní odo dňa prijatia tovaru.

Platba za objednaný tovar

 • Zákazník sa zaväzuje uhradiť čiastku za objednaný tovar a dopravné (poštovné) spôsobom zvoleným v objednávke tovaru.
 • Ak zvolí zákazník bezhotovostnú formu úhrady (prevodným príkazom) za objednaný tovar, je povinný túto platbu vykonať bez odkladu. Pokiaľ nebude objednávka uhradená do 5 pracovných dní, bude stornovaná bez nutnosti súhlasu zákazníka.
 • Ďalšie spôsoby platby tovaru sú dobierka (platba pri prevzatí od prepravnej spoločnosti), platba v hotovosti pri osobnom prevzatí od predajcu a bezhotovostná platba platobnou kartou prostredníctvom platobného systému banky ČSOB.

Doručenie tovaru

 • Tovar je na Slovensko doručovaný prostredníctvom kuriérnej služby INTIME (ďalej len doručovateľ) a služby Zásilkovna (ďalej len doručovateľ).
 • Za doručenie tovaru prostredníctvom doručovateľa je účtovaná čiastka za poštovné podľa cien prepravného v sekcii Dodacie podmienky.
 • Dodacia lehota je do 14 dní. Predajca nezodpovedá za dodacie lehoty doručovateľa.
  V prípade nemožnosti dodržať dodaciu lehotu Vás kontaktujeme a budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.
 • O odovzdaní zásielky doručovateľovi je zákazník informovaný predajcom prostredníctvom informačného e-mailu na kontakt uvedený v objednávke.

Záručná doba

 • Všetky výrobky majú na obale vyznačenú dobu spotreby, tj. lehoty, do ktorej je potreba výrobky spotrebovať. V rámci tejto doby má zákazník právo uplatniť reklamačné konanie na výrobky za stanovených pravidiel.

Reklamácia tovaru

 • Kupujúci je povinný reklamovať tovar riadne a včas, teda bez zbytočného odkladu po výskyte chyby.
 • Zákazník má právo reklamovať tovar do konca lehoty exspirácie (doba spotreby), ktorá je vyznačená na obale výrobku. Nepodá-li spotrebiteľ reklamáciu včas (v reklamačnej - záručnej dobe) nemá nárok na kladné vybavenie reklamácie.
 • Reklamáciu nie je možné uplatniť v prípade, keď vada nastala v dôsledku nesprávneho použitia či skladovanie tovaru kupujúcim, alebo v prípadoch, keď kupujúci vykonal na veci svojvoľné zmeny alebo úpravy. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru spôsobené vyššou mocou, ako sú živelné pohromy a podobne.
 • Po obdržaní tovaru prostredníctvom doručovacej služby je kupujúci povinný tovar skontrolovať. V prípade, že pri prevzatí od doručovateľa vykazuje poškodenie (poškodený transportný obal alebo obsah balíka), kupujúci tovar neprevezme a uplatní reklamáciu a informuje bez odkladu predávajúceho. Ak je poškodená len časť obsahu balíka, kupujúci na mieste reklamuje iba poškodené výrobky, za ktoré dostane finančnú kompenzáciu podľa cien uvedených v priloženej faktúre.
 • V prípade využitia doručovacie služby IN TIME a Zásilkovna môže zákazník uplatniť reklamáciu 2 dni po prevzatí zásielky u výrobcu (EXPRES MENU).
 • Na neskoršie reklamácie spôsobené prepravou nemožno brať zreteľ.
 • V prípade neskoršieho zistenia chyby na výrobku, ktorý je však stále v lehote použiteľnosti (záručná doba), je zákazník povinný informovať predajcu o tejto skutočnosti. Zároveň je povinný vytvoriť základný dokumentáciu poškodenia výrobku, na základe ktorej bude posúdený nárok na reklamáciu (fotografie poškodenie výrobku a vytlačené doby spotreby).
 • Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zákazníkom.
 • Zákazník má pri reklamácii právo požadovať podľa vlastného uváženia: a) výmenu tovaru za bezchybný alebo b) zrušenie kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

 • Vážený spotrebiteľ, či sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nesplnili svoje záväzky, píšte na našu emailovú adresu info@expresmenu.com.
 • Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.
  Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Česká obchodná inšpekcia, alebo orgány určené Ministerstvom priemyslu a obchodu.
 • U Českej obchodnej inšpekcie, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie (https://www.coi.cz/informace-o-adr/).
 • Spotrebiteľ môže podať návrh u Českej obchodnej inšpekcie alebo povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.
 • Spotrebiteľ môže podať návrh tiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 • Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz 
 • V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Česká republika.
 • Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy..

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 • Prevádzkovateľ internetového obchodu www.expresmenu.sk sa v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení, zaručuje, že nezbiera a nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ak je zákazníci sami dobrovoľne neposkytli. Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi z.č. 101/2000 Zb., Zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel a ostatnými právnymi predpismi platnými na území ČR.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu www.expresmenu.sk sa zaväzuje chrániť všetky poskytnuté osobné údaje, pretože ich považuje za prísne dôverné. Preto nebudú zverejňované, predávané ani odhalené tretím osobám. Výnimkou sú údaje poskytnuté dopravcovi, slúžiace na rýchle a komfortné dodávke objednaného tovaru.
 • Zásady spracovanie osobných údajov čítajte tu.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie